κτίσσαι

κτίσσαι
κτίζω
people
aor imperat mid 2nd sg (epic)
κτίζω
people
aor inf act (epic)
κτίσσαῑ , κτίζω
people
aor opt act 3rd sg (epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”